logo

 liesbeth250

Orthopedagoog Liesbeth is een ervaren contact-coach en kan als geen ander olifanten tellen. Liesbeth straalt rust uit. Deelnemers aan onze cursussen ervaren veel ruimte om te reflecteren op hun functioneren en ontwikkeling.